Amileros Oy

Amileros Oy on perustettu 1995. Varsinainen konsulttitoiminta on aloitettu 1998. Amileros Oy on valinnut toimenkuvakseen auttaa asiakkaitaan selviytymään velvoitteistaan ja tavoitteistaan.

Yrityskonsultti Kari Hiltunen omaa kokemusta yrityssaneerauksista vuodesta 1991.

 • - Laadittuja saneeraushakemuksia useita satoja
 • - Selvittäjämääräyksiä 50–60 kappaletta
 • - Selvittäjien (juristien) taloudellisena asiantuntijana ja saneerausohjelman valvojana 40–50 määräystä

Mikäli olette halukkaita kuulemaan yrityssaneerauksen mahdollisuuksista tarkemmin, ota yhteyttä.

Kari Hiltunen

amilerosoy(a)gmail.com

0400 570 799

Konsultointitoiminnassa olemme erikoistuneet:

 • - Pk-yritysten, erilaisten organisaatioiden ja laitosten toimintojen, tuotteiden ja tuotannon kehittämisiin
 • - Maksuvaikeusongelmissa olevien yritysten, virallisiin ja vapaaehtoisiin yrityssaneerauksiin sekä maksujärjestelyihin
 • - Erilaisiin rahoitusjärjestelyihin
 • - Sukupolvenvaihdosten ja yrityskauppojen suunnitteluihin ja toteutuksiin
 • - Yhtiömuodon muutokset
 • - Tuotekehityshankkeet

Kehittäminen

 • 1. Strategioiden tai uusien liiketoimintojen suunnittelu ja toteutus
 • 2. Toiminnan, tuotannon ja henkilöstön tehokkuuden selvittäminen, kehittämistoimenpiteiden ja tavoitteiden suunnittelu ja toteutus
 • 3. Lihanjalostusalan kustannuslaskenta
 • 4. Taloudellisen aseman selvittäminen, mahdollisen rahoitustarpeen ja tavoitetilan määrittäminen
 • 5. Rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen ja mahdollinen toteutus
 • 6. Tuotekehitys

1 – 5. kohtien toteutuksiin yrityksen on mahdollista saada avustuksia paikallisesta TE-Keskuksesta, pienemmissä hankkeissa Kunto-ohjelmalla tai suuremmissa hankkeissa erillisellä kehittämishankkeella. Kohtaan 6. on mahdollista saada avustusta TE-Keskuksen tai TEKESILTÄ

Saneeraukset

Viralliset yrityssaneerauslain mukaiset yrityssaneeraukset, joissa toimiminen eri rooleissa:

 • - Hakijana, yrityksen valtuuttamana
 • - Selvittäjänä, käräjäoikeuden määräämänä
 • - Asiantuntijana, selvittäjän käyttämänä avustajana
 • - Saneerauksenvalvojana, käräjäoikeuden määräämänä

Yrityssaneerauslain mukainen menettely

Laki yritysten saneerauksesta on ollut voimassa 1993 alkaen. Laki tarjoaa erityisessä menettelyssä yritykselle suojan velkojien perintätoimia vastaan yrityksen ollessa maksukyvytön tai makukyvyttömyysuhan alainen. Edellytyksenä on se, että yrityksen liiketoiminnasta on löydettävissä terve ydin. Yrityssaneerauslain mukainen menettely soveltuu kaiken kokoisille yrityksille. Osittain virheellinen on se julkisuudessa oleva tieto että pieniä 1-2 henkilön yrityksiä ei kannattaisi saneerata virallisen yrityssaneerauksen mukaisella menettelyllä.

Yrityssaneeraukseen päässeet yritykset ovat yleensä olleet siinä tilassa, että konkurssi olisi päättänyt yrityksen toiminnan hyvin lyhyessä ajassa. Lain mukaisella saneerauksella valtaosa niistä on saanut ”uuden alun”, jopa uskomattomia tervehtymistarinoita on joukossa.

Yrityssaneerausmenettely on konkurssille vaihtoehtoinen maksukyvyttömyysmenettely siten, että jos joku velkojista on jättänyt käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen niin yritys voi halutessaan ennen lausuman määräajan päättymistä jättää yrityssaneeraushakemuksen käräjäoikeuteen, jolloin yrityssaneeraushakemus tutkitaan ensin. Mikäli tämä johtaa saneerausmenettelyn alkamiseen, konkurssihakemus raukeaa.

Yrityssaneerauslain mukaisessa virallisessa menettelyssä kannattaa käyttää asiantuntijoita, jota joukkoa edustaa mm. Saneeraaja.Net - verkosto. Pätevöityneitä ammattilaisia on eripuolilla maata. Lisäksi verkostoon kuuluu tilintarkastajia ja pk-yritysten liiketalouden erikoisasiantuntijoita.

Tehokkaasti hoidettu yrityssaneeraus alkaa noin 3-4 viikkoon kestävällä saneerauksen perusratkaisun suunnittelulla ja toimeenpanolla. Samalla valmistellaan tuomioistuimelle jätettävä yrityssaneeraushakemus. Riittävästi aikaa käyttämällä, oikeuteen voidaan jättää huolella valmisteltu hakemus, joka voi johtaa jopa 2-4 viikossa menettelyn aloittamis- päätökseen. Varsinainen saneerauslain mukainen saneerauksen menettely/rauhoitusaika kestää, tilanteesta ja tapauksesta riippuen normaalisti 4-8 kuukautta. Menettely päättyy normaalisti saneerausohjelma-ehdotuksen vahvistamiseen. Valitettavan usein huolelliseen valmistautumiseen ja suunniteluun ei ole aikaa, sillä vaikeuksissa oleva yritys on jo vastaanottanut konkurssihakemuksen, jolloin aikaa on vain yksi viikko.

Ammattilaisen laatima saneerausohjelma vastaa yrityksen saneeratun liiketoiminnan velanmaksukykyä ja määrittelee maksuohjelman tilanteesta ja tapauksesta riippuen normaalisti 5-10 vuodeksi. Ohjelman mukaisten maksujen suorittamisella yritys vapautuu ylivelkaisuudesta eli saa akordin siitä osasta velkoja mihin ei katsottu olevan maksukykyä. Osakeyhtiön tapauksessa oikaistaan myös oma pääoma.

Vapaaehtoiset yrityssaneerauslain mukaiset saneeraukset:

 • - Soveltuu silloin kun yritys ei ole vielä täysin maksukyvytön, mutta uhka siitä on olemassa
 • - Uhkaamassa ei ole konkurssi
 • - Velkojia on vähän
 • - Neuvottelut ja kirjalliset sopimukset tehdään kaikkien velkojien kanssa
 • - Saneerausohjelma (sopimukset) vahvistetaan käräjäoikeudessa
 • - Toteutuneita saneerauksia vähän, koska julkiset velkojatahot vastustavat
 • - Pääomien leikkaus on mahdollista
 • - Menettely olisi virallista yrityssaneerausta edullisempi ja nopeampi

Maksuohjelmat ja muut maksujärjestelyt

 • - Soveltuu silloin kun yritys on kannattava ja maksuvalmius on välttävä, velkojia 1-5 ja heidän luottamus tallella
 • - Yrityksen maksuvara on selvitettävissä tarkasti ja maksuvaran riskit on tiedossa
 • - Maksuohjelmista ei voi tulla kovinkaan pitkiä, alueelliset ja tapauskohtaiset erot suuria, haarukka 1-4 vuotta.

Kustannuslaskenta

 • - Tuotteiden yksikköhinnat ja tuotekohtainen kannattavuus
 • - Työkustannukset ja tehokkuus
 • - Toiminnan tehokkuus ja kannattavuus
 • - Toimialan kannattavuus
 • - Pääoman tuotto
 • - Z-luku
 • - Liiketoiminnan ja yrityksen arvo

Rahoitusjärjestelyt

 • A. Rahoitusjärjestelyt
 • B. Vakuusjärjestelyt
 • 1. Käyttöpääoma rahoitus
 • 2. Investointirahoitus
 • 3. Erikoisrahoitus

Yrityskaupat

 • A. Myyjän edustajana tai avustajana
 • B. Ostajan edustajana tai avustajana
 • C. Puolueettomana välimiehenä
 • D. Rahoittajan edustajana tai avustajana

Sukupolvenvaihdokset

 • A. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja tavoitteet
 • B. Sukupolvenvaihdoksen toteutus
 • C. Sukupolvenvaihdoksen jälkihoito ja seuranta